Đại học Colorado tại Boulder

Trường Đại học Colorado tại Boulder ( CU Boulder ), thường được gọi là CU hoặc Colorado, là một đại học nghiên cứu công lập ở Boulder, Colorado. Đây là trường đại học hàng đầu của hệ thống Đại học Colorado và được thành lập năm tháng trước khi Colorado được kết nạp vào Liên…

Hạng: 103 thế giới - Quy mô: 28.239 sinh viên