Đại học Waterloo

Chỉ trong nửa thế kỷ, Đại học Waterloo, nằm ở trung tâm công nghệ của Canada, đã trở thành một trong những trường đại học toàn diện hàng đầu của Canada với 35.000 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian trong các chương trình đại học và sau đại học. Waterloo, là ngôi…

Hạng: 172 thế giới - Quy mô: 33.899 sinh viên