Đại học McGill

Đại học McGill là trường đại học lâu đời nhất tại Montreal và là một trong ba trường đại học nói tiếng Anh ở Quebec. Đây là một tổ chức nghiên cứu công lấy tên thương gia James McGill, người được thừa kế vào năm 1813 dẫn đến sự hình thành của McGill College. Năm…

Hạng: 34 thế giới - Quy mô: 30.940 sinh viên

Đại học Montreal

Đại học Montreal (Université de Montréal) là đại học nghiên cứu đào tạo bằng tiếng Pháp, nằm ở Montreal, Quebec, Canada. Khuôn viên chính của trường đại học nằm ở sườn phía bắc của Núi Hoàng gia tại Outremont và Côte-des-Neiges. Tổ chức này bao gồm mười ba khoa, hơn sáu mươi phòng ban và…

Hạng: 108 thế giới - Quy mô: 58.482 sinh viên