Đại học McGill

Đại học McGill là trường đại học lâu đời nhất tại Montreal và là một trong ba trường đại học nói tiếng Anh ở Quebec. Đây là một tổ chức nghiên cứu công lấy tên thương gia James McGill, người được thừa kế vào năm 1813 dẫn đến sự hình thành của McGill College. Năm…

Hạng: 34 thế giới - Quy mô: 30.940 sinh viên