Đại học McMaster

Từ năm 1887, Đại học McMaster đã dành riêng cho việc trau dồi tiềm năng của con người, một cam kết mà chúng tôi thể hiện hàng ngày thông qua các phương pháp tiếp cận đột phá trong giảng dạy và học tập và nghiên cứu liên ngành, đẳng cấp thế giới của chúng tôi….

Hạng: 117 thế giới - Quy mô: 24.602 sinh viên