Đại học Calgary

Được thành lập vào năm 1966 và nằm gần dãy núi Rocky, Đại học Calgary là một trường đại học nghiên cứu công lập có trụ sở tại thành phố Calgary, thuộc tỉnh Alberta, Canada. Trường đại học có một cơ sở tại Doha, Qatar, mở cửa vào năm 2007. Trường cũng điều hành 50…

Hạng: 202 thế giới - Quy mô: 28.601 sinh viên