Đại học Simon Fraser

Đại học Simon Fraser (SFU) được thành lập năm 1965 với tinh thần bờ biển phía tây khác biệt. “Trong khi duy trì một tinh thần thách thức các công ước, tôn vinh những ý tưởng mới và nắm lấy các mối quan hệ đối tác độc đáo, chúng tôi đã phát triển thành một…

Hạng: 209 thế giới - Quy mô: 24.940 sinh viên