Đại học Thanh Hoa

Đại học Thanh Hoa được thành lập vào năm 1911. Dựa trên truyền thống phong phú về học vấn xuất sắc ở địa phương, như một sự đổi mới ở Trung Quốc. Ngày nay, Đại học Thanh Hoa là một trong những trường đại học được tuyển chọn nhiều nhất trên thế giới, một đối tác […]

Hạng: 35 - Quy mô: 41.537 sinh viên

Đại học Bắc Kinh

Đại học Bắc Kinh là thành viên của Liên đoàn C9, tương tự như Liên đoàn Ivy ở Hoa Kỳ, và thường nằm trong top các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Chỉ có những người đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi toàn quốc mới được nhận vào, […]

Hạng: 27 - Quy mô: 42.136 sinh viên

Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông

Được thành lập vào năm 1991, Đại học Hồng Kông Khoa học và Công nghệ (HKUST) là một trường đại học nghiên cứu quốc tế dành riêng cho giáo dục và nghiên cứu hàng đầu.Sứ mệnh của trường là thúc đẩy học tập và kiến thức thông qua giảng dạy và nghiên cứu đặc biệt […]

Hạng: 44 - Quy mô: 10.214 sinh viên