Đại học Quốc gia Seoul

Từ ngày bắt đầu của nước Hàn Quốc mới, người dân đã luôn luôn duy trì niềm tin vào sức mạnh của giáo dục, thậm chí cả khi còn là thuộc địa và chiến tranh hỗn loạn nửa đầu thế kỷ 20. Vì vậy năm 1946, chỉ vài tháng sau khi Hàn Quốc giành lại […]

Hạng: 74 - Quy mô: 26.470 sinh viên