Đại học British Columbia

Đại học British Columbia (UBC), trước đây gọi là McGill University College of British Columbia, có truyền thống trong nghiên cứu liên ngành, bắt đầu từ năm 1908. Viện nghiên cứu Canada này được xem là một cơ quan có uy tín, chất lượng cao và thường được xếp hạng cao trên thế giới. Mục […]

Hạng: 34 - Quy mô: 51.889 sinh viên

Đại học McGill

Đại học McGill là trường đại học lâu đời nhất tại Montreal và là một trong ba trường đại học nói tiếng Anh ở Quebec. Đây là một tổ chức nghiên cứu công lấy tên thương gia James McGill, người được thừa kế vào năm 1813 dẫn đến sự hình thành của McGill College. Năm […]

Hạng: 42 - Quy mô: 30.940 sinh viên

Đại học Toronto

Trường Đại học Toronto là một trong những trường đại học uy tín nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1827, nó cung cấp hơn 700 bằng đại học và 200 chương trình sau đại học cho một nhóm của hơn 60,000 sinh viên. Với một danh tiếng lâu đời cho sự đổi mới […]

Hạng: 22 - Quy mô: 69.427 sinh viên