Đại học KU Leuven

Được thành lập năm 1425, KatholiekeUniversiteit Leuven (KU Leuven) là trường đại học lâu đời nhất ở Bỉ, cũng như là trường đại học Công giáo lâu đời nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Với hơn 42.000 sinh viên, đây cũng là cơ sở giáo dục đại học lớn nhất của Bỉ và […]

Hạng: 47 - Quy mô: 44.412 sinh viên