Chinese University of Hong Kong

Chinese University of Hong Kong (CUHK) là một trường đại học toàn diện theo định hướng nghiên cứu được thành lập năm 1963 với sứ mệnh kết hợp truyền thống với hiện đại và kết hợp Trung Quốc và phương Tây. Khả năng nghiên cứu của trường được chứng thực bởi nhiều trung tâm nghiên…

Hạng: 99 thế giới - Quy mô: 17.169 sinh viên

Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông

Được thành lập vào năm 1991, Đại học Hồng Kông Khoa học và Công nghệ (HKUST) là một trường đại học nghiên cứu quốc tế dành riêng cho giáo dục và nghiên cứu hàng đầu.Sứ mệnh của trường là thúc đẩy học tập và kiến thức thông qua giảng dạy và nghiên cứu đặc biệt…

Hạng: 112 thế giới - Quy mô: 10.214 sinh viên